Servertid:

Avtal

För att få använda Rivalitys olika tjänster måste detta avtal godkännas. Vid registrering/användning av Rivality och dess tjänster bekräftar man att man godkänner avtalsvillkoren.

Vid användande av sidan har administratörer på sidan alltid rätten att avsluta användarkonton utan förvarning. Detta för att få en trivsam atmosfär och fungerande sida. Rivality har rätten att bestämma vad som anses som rätt eller fel och när/varför personer ev. kan bli avstänga.

Rivality ger ingen garanti för funktion av sidan. Förlorad information på Rivality kan inte ersättas på något sätt. Alla villkor skrivna här kan ändras när som helst. Användaren bör därför läsa igenom avtalet ofta.

Rivality har betaltjänster som användarna kan använda sig av för att få ut mer av sidan. För att få använda dessa tjänster måste användaren antingen ha godkännande från målsman eller själv vara myndig. När betalning sker från telefon/SMS måste innehavaren/ägaren av telefonabonnemanget ha godkänt köpet innan. Det är användaren själv som innehar ansvar att ett godkännande har gjort av köpet.

Rivality har ingen skyldighet att ersätta eller meddela personer vid förändringar/problem som kan uppkomma i samband med användning av tjänsten. Rivality har alltid rätten att ta bort/ändra/lägga till den tjänst/funktioner som användaren har köpt utan förvarning. Användaren behöver inte godta förändringar av tjänsten.

Om Rivality, trots all osannolikhet, skulle ta bort betaltjänsten blir alla insatta medel värdelösa. Användare som är inaktiva, dvs. inte loggar in/använder Rivality på mer än 50 dagar kan bli raderade. Även insatta medel kan då bli raderade. Rivality är inte ansvariga för någonting gällande betalmedel/betalningar för tjänster och nyttjande.

Rivality ger medlemmen tillgång till spelen och tjänsterna i befintlig version. Medlemmen kan inte göra anspråk på att ett spel eller en tjänst ska upprätthållas eller föras fram i ett visst skick eller ett visst funktionsomfång. Medlemmen är medveten om att spel eller tjänster som erbjuds av Ditea AB inte kan vara helt felfria.