Servertid:

Välj vad vill du ha hjälp med:

Snabbstart | Byggnaderna | Trupperna | Frågor och svar | Oljekällor

Barrack
Barracken gör att du kan rekrytera fotburna soldater av olika slag.

Oljepump
Pumpar upp råolja från marken som du kan sälja för att utöka basens kassa. Ju högre nivå du har desto fortare pumpar den upp olja.

Oljeraffinaderi
Förfinar den råolja du har pumpat upp för att kunna sälja den. Ju högre nivå du har desto mer pengar får du för din olja.

Administration
Administration behövs för att kunna planera attacker, skicka trupper, skicka pengar, planera försvar och mycket annat. Ett måste för att kunna styra basen och attacker.

Vakttorn
Vakttornet hjälper till att försvara din bas när fienden närmar sig. Ju högre nivå på tornen desto bättre försvaras din bas.

Staket
Med ett staket på 35000 volt så skyddar du basen mot fiender. Ju mer du uppgraderar ditt staket, desto bättre försvaras din bas.

Fabrik
Fabriken låter dig tillverka mäktiga stridsvagnar och stridsfordon.

Bankvalv
Skyddar basens pengar mot plundrare. Summan som kan skyddas beror på valvets nivå.

Oljetank
Med en oljetank kan du förvara mer pumpad råolja. Ju större tank desto mera kan du förvara.

Radar
Med en radar kan du se inkommande attacker från fiender. Ju högre nivå din radar är, desto fortare kan du se fienden och kalla på förstärkning eller göra dina trupper beredda på att försvara din bas.

Akademi
Utbilda specialenheter som spion, general och ingenjörer

Flygfält
Med hjälp av flygfältet kan du tillverka flygplan och helikoptrar.