Servertid:

Välj vad vill du ha hjälp med:

Snabbstart | Byggnaderna | Trupperna | Frågor och svar | Oljekällor

Frågor och svar

» Hjälp - Frågor och svar
Allmänt
Pengar/Resurser
Attackera
Försvara
Allianser
Teknik