Servertid:

Välj vad vill du ha hjälp med:

Snabbstart | Byggnaderna | Trupperna | Frågor och svar | Oljekällor

OljekällorPrecis som i riktiga slag är ofta den starkaste den med störst kontroll över de värdefulla naturresurserna. I Rivality är det inte annorlunda. Att kontrollera oljekällor kan ge en stor strategisk fördel i kriget om att dominera världen.


Oljekälla på kartan

Utslumpat på kartan finns oljekällor. En oljekälla är ett område där man kan utvinna olja genom att bygga en specialkonstruerad bas byggd för oljepumpning.

Har du kontroll över en oljekälla kan du bygga upp till fyra oljepumpar anslutna med en oljeledning för att maximera oljeproduktionen, en oljetank som kan uppgraderas 25 nivåer samt ett produktionscenter du kan föra över obegränsat med pengar till dina andra baser med. Oljebasen kommer att ge dig en välbehövlig ekonomisk boost.

Mängden olja i varje källa varierar men är alltid begränsad. När du tar över en oljekälla får du reda på hur mycket olja som kan utvinnas från källan. Oljemängden är uppdelad i fem klasser:

Klass 1: Upp till 500000 liter
Klass 2: Upp till 1000000 liter
Klass 3: Upp till 2000000 liter
Klass 4: Upp till 3000000 liter
Klass 5: Mer än 3000000 liter

Ta kontroll över en oljekälla


Oljekälla som kontrolleras äv annan spelare

Du tar kontroll över en oljekälla genom att attackera den tills produktionscentret har förstörts.
För att ta över källan måste du se till att attackera med en general samtidigt/efter att produktionscentret har förstörts.
Produktionscentret har endast en nivå. Du kan klicka på symbolen för att se vem som har kontroll över platsen.
Det är möjligt att attackera och ta över oljekällor som andra spelare har kontroll över.
Om du är under nybörjarskydd (tre första dagarna som ny spelare/efter omstart av en ny runda) är det värt att tänka på att det försvinner om du
attackerar en oljebas (eller någon annan medlem).

När oljan tagit slut i oljekällan

När oljan i en källa tagit slut, kan du borra djupare i källan för att komma åt mer olja.
Man kan max borra en gång efter att oljan tagit slut, och att borra igen kostar krediter.

När oljan tagit slut och du borrat en gång extra finns inte mer olja, men du kan ha kvar basen om du vill.
Tänk dock på att antalet baser en spelare kan hålla är begränsat i spelet, och en oljekälla räknas som en bas.