Servertid:

Välj vad vill du ha hjälp med:

Snabbstart | Byggnaderna | Trupperna | Frågor och svar | Oljekällor

Snabbstart

Rivality går kortfattat ut på att bygga militära baser för att bli en stor makt. I dina baser kommer du att kunna producera framförallt. Med din militär kan du attackera andra medlemmars baser, för att få mer makt, pengar och XP-poäng i spelet. Kanske blir du den mäktigaste makten i spelet?

De viktigaste funktionerna i spelet som du kommer använda mest är ”Kartan” och ”Basen” som finns i menyn högst upp på sidan:


Kartan

Basen

Basen

Om du klickar på bassymbolen kommer du från början att se en tom yta. Det är på den ytan du ska bygga nya byggnader. När du bygger nya byggnader öppnas nya alternativ. Bygger du exempelvis en fabrik kommer du att kunna bygga pansarvagnar och andra stridsfordon.

Från början kan inte bygga alla byggnader. Det beror på att du inte har tillräckligt med pengar och/eller att du saknar XP.

Kartan

På kartan ser du det område som alla medlemmars baser finns utspridda på. De olika symbolerna du ser betyder:

Symbolen för dina egna baser.

Symbolen visar dina fienders baser. Dessa baser utgör ett hot mot dina baser. De röda baserna är de som du senare i spelet kommer att attackera för att öka extra i pengar och XP-poäng.

Visar de baser som du är allierad med. Från början kommer du inte se den symbolen, men så fort du gått med i en allians kommer de att uppenbara sig.

Nästa steg! (Pengar och XP-poäng)