Servertid:

Välj vad vill du ha hjälp med:

Snabbstart | Byggnaderna | Trupperna | Frågor och svar | Oljekällor

» Hjälp - Frågor och svar - Försvara - Varför ska jag planera försvar?

Varför ska jag planera försvar?

Om du planerar ditt försvar ökar du chanserna vid en inkommande attack. Dina trupper vet hur de ska agera, och det ökar överlevnadschanserna. Tänk på att olika taktiker fungerar olika bra för olika trupper. Dessutom spelar vilken taktik den användaren som anfaller har, samt vilka styrkor han anfaller med. Det gäller att hitta den ultimata balansen som fungerar för din bas.