Servertid:

Välj vad vill du ha hjälp med:

Snabbstart | Byggnaderna | Trupperna | Frågor och svar | Oljekällor

» Hjälp - Frågor och svar - Allianser - Hur många medlemmar kan maximalt vara med i samma allians?

Hur många medlemmar kan maximalt vara med i samma allians?

En allians kan maximalt ha 25 medlemmar. Detta är för att man inte ska kunna värva 374 halvseriösa medlemmar och på så sätt konkurrera med de allianser där medlemmarna har arbetat sig upp till höga xp:n.