Servertid:

Välj vad vill du ha hjälp med:

Snabbstart | Byggnaderna | Trupperna | Frågor och svar | Oljekällor

» Hjälp - Frågor och svar - Teknik - Får flera spela på samma dator?

Får flera spela på samma dator?

Ja, det går bra. Man får dock endast ha ett konto per person. Har man syskon eller kompisar som spelar på samma dator är det okej, så länge man inte själv äger dessa konton. Vi kan enkelt spåra fuskare, och stänga av dem, samt ta bort alla konton om det skulle hända. Var också noga med att inte värva andra medlemmar från samma dator, då du riskerar att bli avstängd.